Archiwum autora: Krzysztof

“Jak zbudować alternatywny system edukacji?” – spotkanie z Krzysztofem Karoniem

W ramach naszych kolejnych spotkań z Krzysztofem Karoniem postanowiliśmy poruszyć temat edukacji. Chcieliśmy zastanowić się nad tym, jak wygląda obecny stan edukacji w Polsce.

Krzysztof Karoń dał jednoznacznie negatywną ocenę tego, jak wygląda system edukacji w Polsce. Struktury nauczycielskie są przesycone ludźmi, którzy wprowadzają antykulturę do szkół poprzez tzw. Lekcje antyautorytarne lekcji lub lekcje demokratyzacji, podczas których sama idea nauczyciela jest wypaczana. Kolektyw, jakim są uczniowie, mają podejmować decyzje o tym czego właściwie będą się uczyć, jakie będzie ich wychowanie w którym nie ma autorytetu. W takim ujęciu nauczyciel traci swój autorytet i jego rola nie ma najmniejszego sensu. Krzysztof Karoń od wielu lat zwraca uwagę na to, że system edukacyjny i wychowania, aby być skutecznym, musi posiadać autorytet. Aby wychować młodego człowieka, należy zmusić go do robienia rzeczy, których nie chce, bo zamiast się uczyć wolałby zabawę lub się zająć czymś przyjemniejszym. Natomiast wychowanie i wykształcenie człowieka, który jest zdolny do wypracowania własnej wolności, poprzez ciężką pracę, której nie podjąłby się bez wychowania opartego o kulturę i autorytet.

Na spotkaniu był także Krzysztof Tuduj, przyszły poseł na Sem RP z ramienia Konfederacji oraz Piotr Żurek, prezes stowarzyszenia Wolna Polska.

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław

Polaku chwyć za broń

Polaku chwyć za broń! Jak zdobyć pozwolenie na broń? (3 VI A.D. 2019)

Spotkanie zorganizowane przez Klucz Pobudki Strzelcy Wrocław oraz Ruch Narodowy. Odbyło się 3 czerwca 2019 roku.

spotkanie

Klucz – Strzelcy Wrocław za swoje podstawowe działanie obrał poszerzanie wiedzy i zdolności bojowych Narodu Polskiego. Jednym z głównych celów naszej organizacji jest zwiększenie dostępności do broni palnej wszystkich praworządnych Polaków, dlatego zorganizowaliśmy spotkanie pt. „Polaku chwyć za broń”.

Wszyscy uczestnicy mogli dowiedzieć się krok po kroku jak zdobyć pozwolenie na broń. Wykład na temat prawa polskiego przeprowadził Michał Kutrzeba, zastępca Dowódcy Klucza. Wszystkie konieczne informacje zostały podane bardzo szczegółowo i dokładnie omówione wszystkie najważniejsze kwestie – w Polsce można zdobyć pozwolenie na broń.

Krzysztof Szokalski, Dowódca Klucza powiedział o roli uzbrojonych obywateli w trakcie konfliktu zbrojnego. Uzbrojony obywatel powinien przede wszystkim bronić swoich lokalnych społeczności przed złodziejami i maruderami. Nie powinni wdawać się w otwarty zbrojny konflikt z ewentualnym obcym wojskiem. Rolą cywila nie jest walka z wojskiem zawodowym.

Stanisław Zapotoczny, prawnik oraz członek Ruchu Narodowego zachęcił wszystkich obecnych do wstąpienia na ścieżkę zrobienia pozwolenia na broń. Wskazywał, iż jest to moralnie i etycznie nakazane każdemu Polakowi katolikowi by bronić swojego domu, którym jest Polska.

Prezentacja jak zdobyć pozwolenie dostępna jest w postaci pliku pdf.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław

Duchowość i charakter Witolda Pileckiego (23 III A.D. 2019)

Klucz Pobudki Strzelcy Wrocław zorganizował promocję książki dr Anny Mandreli “Duchowość i charakter Witolda Pileckiego” oraz seminarium z udziałem ks. prof. Tadeusza Guza pt. “Filozoficzno-teologiczne uzasadnienie postawy rotmistrza Witolda Pileckiego“.

Spotkanie i seminarium odbyły się w sali wykładowej klasztoru Bonifratrów (Apteka Bonifratrów, ulica gen. Romualda Traugutta 57) w sobotę 23 III A.D. 2019.

6 godzin rozważań i dyskusji poświęcone było przedstawieniu postaci Witolda Pileckiego w kontekście jego wielkiej wiary i niezłomnej postawy wobec dwóch największych totalitaryzmów – komunizmu i nazizmu.

Formuła spotkania była otwarta, zatem w trakcie wykładu obecni na sali mogli zadawać pytania i wchodzić w bezpośredni dialog z naszymi prelegentami, dr Anną Mandrelą i ks. prof. Tadeuszem Guzem.

W trakcie wydarzenia odbył się kiermasz książek organizowany przez Hospicjum Braci Bonifratrów.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania!

Gorąco zachęcamy do poznawania wspaniałej postaci Witolda Pileckiego.

Do czego potrzebna jest historia antykultury? – Krzysztof Karoń (23 II A.D. 2019)

Klucz Pobudki Strzelcy Wrocław przeprowadził seminarium z udziałem Krzysztofa Karonia, pt. “Do czego potrzebna jest historia antykultury?”.

Seminarium odbyło się w sali wykładowej klasztoru Bonifratrów (ulica gen. Romualda Traugutta 57) w sobotę 23 II A.D. 2019.

6 godzin rozważań i dyskusji poświęcone było wprowadzeniu do pojęć podstawowych, opisu aktualnej sytuacji i wyjaśnienia jej źródeł, prawidłowy opis rzeczywistości jako podstawa do rozwiązań obecnych trudności.

Wstęp na nasze seminarium był wolny, nie wymagał wcześniejszych zapisów lub jakichkolwiek opłat.

W trakcie wydarzenia odbył się kiermasz książek organizowany przez Hospicjum Braci Bonifratrów.

Nagrania dostępne poniżej.

Debata: “Suwerenność gospodarcza” – Wolność vs Ruch Narodowy (Mentzen, Berkowicz, Bosak, Wawer)

W naszym środowisku, od wielu lat, odbywa się dyskusja na temat tego jak daleko powinien sięgać wolny rynek oraz jak zapewnić bezpieczeństwo gospodarcze Narodowi, bez przyzwolenia na wyzysk pracowników. Zawsze pomiędzy liberalnym a narodowym podejściem występowały w tej tematyce dosyć duże kontrowersje. Dlatego, jako praktycy życia społeczno-politycznego, postanowiliśmy zorganizować spotkanie o tej tematyce. To wydarzenie swoim zasięgiem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, sala pękała w szwach.

Jako prelegentów, zaprosiliśmy z jednej strony reprezentantów partii Wolność, Konrada Berkowicza oraz Sławomira Mentzena, a po drugiej stronie posadziliśmy Michała Wawera oraz Krzysztofa Bosaka, reprezentantów Ruchu Narodowego. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim aspektów wolnego rynku, jak daleko może lub/i powinien on się sięgać. Czy w interesie narodowym można ograniczać pewne wolności lub narzucać większe obowiązki opodatkowania, w celu osiągnięcia pozytywnych skutków gospodarczo-społecznych.

Debata szybko stała się żywiołowa i wykazała różnice między panami. Panowie z partii Wolność wskazywali jasno, iż wolność gospodarcza powinna być właściwie nieograniczona, natomiast koledzy z Ruchu Narodowego uważali, że gospodarka ma swój cel a celem jest bezpieczeństwo Narodu. Gospodarka wolna, która dopuszcza na przykład nieograniczoną ilości imigrantów w granicę Rzeczpospolitej tylko i wyłącznie po to, żeby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać lepsze wyniki za niższy koszt pracy, jest nieodpowiedzialne z punktu widzenia interesu narodowego. Natomiast panowie z Wolności, jasno wskazywali, że bez wygrania z konkurencją na rynku, nie można osiągnąć sukcesu gospodarczego.

Budującym doświadczeniem było wypełnienie sali wykładowej, co świadczy o chęci brania udziału w takich debatach. Ale jeszcze ciekawszym było to, iż po oficjalnej części, w zarezerwowanym przez nas pubie, pojawiła się pokaźna grupa sympatyków, którzy mieli okazję porozmawiać z naszymi prelegentami. Kolejne osoby dołączyły do naszego Klucza – Strzelcy Wrocław, a my staliśmy się rozpoznawalną grupą na mapie Wrocławia.

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław

Debata “Zagrożenia płynące z ideologii nowej lewicy” (Bosak i Karoń)

Pierwszym otwartym spotkaniem, jakie przeprowadziliśmy, w ramach Klucza Strzelcy Wrocław, była debata pt. “Zagrożenia płynące z ideologii nowej lewicy” współorganizowana z Ruchem Narodowym Wrocław.

Spotkanie miało być połączeniem praktyki oraz teorii, gdyż z jednej strony prelegentem był Krzysztof Karoń, znany z ze swoich trafnych analiz wpływu marksizmu oraz neomarksizmu na życie społeczne, z drugiej strony natomiast mieliśmy praktyka działalności politycznej i społecznej, Krzysztofa Bosaka, który wiele lat walczy z marksizmem, jako polityk.

Debata została przeprowadzona w następującej formule: jako przewodniczący spotkanie zadałem trzy pytania na rozruch, a następnie panowie mogli prowadzić już dyskusję między sobą poruszając ważne kwestie. Przede wszystkim wskazaliśmy na to, że lewica dominuje, jeśli chodzi o przekaz kulturowy i popkulturowy, skutecznie atakując i niszcząc tradycyjną kulturę. Jednym z głównych ich celów jest walka z etosem pracy, tak aby człowiek był pozbawiony wszelkich podstaw kulturowych, ale i zawodowych, który uzdalniałyby go do wykonywania pożytecznej dla innych pracy Jeśli człowiek w wyniku wychowania, zostanie pozbawiony umiejętności samodzielnego uczenia się i zdobywania dóbr, będzie skazany na lewicę oraz jej nowy, tak zwany, lepszy świat (pasożytnictwo socjalne).

Na spotkanie przyszło dużo osób, sala im. księdza Jerzego Popiełuszki na Placu Solidarności 1/2/3, niemal nie pomieściła wszystkich słuchaczy. Pytań z sali nie było końca, a same poruszane kwestie dotykały najważniejszych społecznych tematów. Panowie, jako dobrze oczytani, świetnie się dogadywali, choć oczywiście pojawiały się pewne różnice. Po oficjalnej części spotkania, w luźniejszej barowej atmosferze, mieliśmy także okazję przeprowadzić osobiste rozmowy z prelegentami. Nasz Klucz pozyskał nowe osoby oraz pokazaliśmy się jako sprawnie funkcjonująca grupa.

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław

Oficjalna rejestracja Klucza Strzelcy Wrocław oraz spotkanie na strzelnicy COLT – 2018.09.19

Po spotkaniu z panem Grzegorzem Braunem oraz sygnowaniu Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej, postanowiliśmy założyć własny Klucz Pobudki, który skupiony byłby wokół działalności strzeleckiej.

Zaproszony był i jest do niego każdy, kto chciałby podnosić kompetencje strzeleckie, tak w zakresie bojowym, jaki i sportowym. Jednym z naszych głównych celów było również poszerzenie naszej wiedzy survivalowej. Chcieliśmy posiadać własny Klucz, który zajmowałby się sprawami ważnymi z punktu widzenia działalności Pobudki, a których, w naszym pojęciu, brakowało w działalności innych wrocławskich Kluczy Pobudki.

Pięciu członków podpisało chęć założenia Klucza – Strzelcy Wrocław i rozpoczęło działalność w imię hasła: Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica. Z racji naszych pierwotnych zainteresowań pierwsze spotkanie przeprowadziliśmy na strzelnicy Colt we Wrocławiu.

Tam, zupełnie przypadkowo, poznaliśmy także kolejnego członka naszego Klucza, który w trakcie naszego spotkania i wspólnego strzelania, postanowił dołączyć. Był to Michał Kutrzeba, który w niedługim czasie został mianowany zastępcą dowódcy Klucza – Strzelcy Wrocław, którym jestem ja, Krzysztof Szokalski. Co ważne, większość z nas przyniosła własną broń, dlatego nazwa – Strzelcy Wrocław – nie jest bezzasadna.

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław