Szkoła

 • Edukacja Domowa – Edukacja Bliskości
  Edukacja domowa to próba odnalezienia się katolickich rodzin w świeckim i materialistycznym systemie nauczania państwowego. Pozwala ona na powrót do tradycyjnego sposobu budowania rodziny w oparciu o tradycyjny model, gdzie mężczyzna i kobieta jako jedno ciało, uzupełniają się i wspólnie budują podstawową komórkę społeczną – rodzinę. Celem tej edukacji jest ukształtowanie człowieka zgodnie z wartościami rodziców. Jest to wychowywanie kompletne, … Czytaj więcej.
 • Komu oddasz dziecko na nauki?
  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z VII Konferencji Pobudki Szkoła. (2022.11.26). Prelegentami były osoby mające wieloletnie doświadczenie praktyczne w edukacji domowej.
 • Transplantacja organów – “Fałsz ubrany w lekarski fartuch, czyli neurologiczne kryteria śmierci”
  Wykład o. dr. n. med. Jacka Marii Norkowskiego OPNaukowe i moralne aspekty transplantologii; czym jest tzw. “śmierć mózgowa”. Spotkanie zorganizował klucz “Pobudka Wrocław” 15.11.2022 we Wrocławiu.Nagranie i montaż: klucz “Pobudka Strzelcy Wrocław”.
 • Spotkanie z panią Wandą Bilnik-Różycką
  W grudniu 2020 odbyło się pierwsze, zorganizowane przez Klucz Strzelcy Wrocław, spotkanie z panią Wandą Bilnik-Różycką – patriotką, córką żołnierza AK. Pani Wanda na spotkaniu bardzo dużo mówiła nam na temat losów swojej rodziny, szczególnie o swoim ojcu oraz o matce. Trudne doświadczenia lat młodzieńczych nauczyły ją jak postępować w czasach komunistycznej okupacji w Polsce, nie łamiąc swojego sumienia, jako … Czytaj więcej.
 • “Jak zbudować alternatywny system edukacji?” – spotkanie z Krzysztofem Karoniem
  W ramach naszych kolejnych spotkań z Krzysztofem Karoniem postanowiliśmy poruszyć temat edukacji. Chcieliśmy zastanowić się nad tym, jak wygląda obecny stan edukacji w Polsce. Krzysztof Karoń dał jednoznacznie negatywną ocenę tego, jak wygląda system edukacji w Polsce. Struktury nauczycielskie są przesycone ludźmi, którzy wprowadzają antykulturę do szkół poprzez tzw. Lekcje antyautorytarne lekcji lub lekcje demokratyzacji, podczas których sama idea nauczyciela … Czytaj więcej.
 • Do czego potrzebna jest historia antykultury? – Krzysztof Karoń (23 II A.D. 2019)
  Klucz Pobudki Strzelcy Wrocław przeprowadził seminarium z udziałem Krzysztofa Karonia, pt. “Do czego potrzebna jest historia antykultury?”. Seminarium odbyło się w sali wykładowej klasztoru Bonifratrów (ulica gen. Romualda Traugutta 57) w sobotę 23 II A.D. 2019. 6 godzin rozważań i dyskusji poświęcone było wprowadzeniu do pojęć podstawowych, opisu aktualnej sytuacji i wyjaśnienia jej źródeł, prawidłowy opis rzeczywistości jako podstawa do … Czytaj więcej.
 • Debata “Zagrożenia płynące z ideologii nowej lewicy” (Bosak i Karoń)
  Pierwszym otwartym spotkaniem, jakie przeprowadziliśmy, w ramach Klucza Strzelcy Wrocław, była debata pt. “Zagrożenia płynące z ideologii nowej lewicy” współorganizowana z Ruchem Narodowym Wrocław. Spotkanie miało być połączeniem praktyki oraz teorii, gdyż z jednej strony prelegentem był Krzysztof Karoń, znany z ze swoich trafnych analiz wpływu marksizmu oraz neomarksizmu na życie społeczne, z drugiej strony natomiast mieliśmy praktyka działalności politycznej … Czytaj więcej.