Archiwa tagu: Bosak

Debata: “Suwerenność gospodarcza” – Wolność vs Ruch Narodowy (Mentzen, Berkowicz, Bosak, Wawer)

W naszym środowisku, od wielu lat, odbywa się dyskusja na temat tego jak daleko powinien sięgać wolny rynek oraz jak zapewnić bezpieczeństwo gospodarcze Narodowi, bez przyzwolenia na wyzysk pracowników. Zawsze pomiędzy liberalnym a narodowym podejściem występowały w tej tematyce dosyć duże kontrowersje. Dlatego, jako praktycy życia społeczno-politycznego, postanowiliśmy zorganizować spotkanie o tej tematyce. To wydarzenie swoim zasięgiem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, sala pękała w szwach.

Jako prelegentów, zaprosiliśmy z jednej strony reprezentantów partii Wolność, Konrada Berkowicza oraz Sławomira Mentzena, a po drugiej stronie posadziliśmy Michała Wawera oraz Krzysztofa Bosaka, reprezentantów Ruchu Narodowego. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim aspektów wolnego rynku, jak daleko może lub/i powinien on się sięgać. Czy w interesie narodowym można ograniczać pewne wolności lub narzucać większe obowiązki opodatkowania, w celu osiągnięcia pozytywnych skutków gospodarczo-społecznych.

Debata szybko stała się żywiołowa i wykazała różnice między panami. Panowie z partii Wolność wskazywali jasno, iż wolność gospodarcza powinna być właściwie nieograniczona, natomiast koledzy z Ruchu Narodowego uważali, że gospodarka ma swój cel a celem jest bezpieczeństwo Narodu. Gospodarka wolna, która dopuszcza na przykład nieograniczoną ilości imigrantów w granicę Rzeczpospolitej tylko i wyłącznie po to, żeby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać lepsze wyniki za niższy koszt pracy, jest nieodpowiedzialne z punktu widzenia interesu narodowego. Natomiast panowie z Wolności, jasno wskazywali, że bez wygrania z konkurencją na rynku, nie można osiągnąć sukcesu gospodarczego.

Budującym doświadczeniem było wypełnienie sali wykładowej, co świadczy o chęci brania udziału w takich debatach. Ale jeszcze ciekawszym było to, iż po oficjalnej części, w zarezerwowanym przez nas pubie, pojawiła się pokaźna grupa sympatyków, którzy mieli okazję porozmawiać z naszymi prelegentami. Kolejne osoby dołączyły do naszego Klucza – Strzelcy Wrocław, a my staliśmy się rozpoznawalną grupą na mapie Wrocławia.

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław

Debata “Zagrożenia płynące z ideologii nowej lewicy” (Bosak i Karoń)

Pierwszym otwartym spotkaniem, jakie przeprowadziliśmy, w ramach Klucza Strzelcy Wrocław, była debata pt. “Zagrożenia płynące z ideologii nowej lewicy” współorganizowana z Ruchem Narodowym Wrocław.

Spotkanie miało być połączeniem praktyki oraz teorii, gdyż z jednej strony prelegentem był Krzysztof Karoń, znany z ze swoich trafnych analiz wpływu marksizmu oraz neomarksizmu na życie społeczne, z drugiej strony natomiast mieliśmy praktyka działalności politycznej i społecznej, Krzysztofa Bosaka, który wiele lat walczy z marksizmem, jako polityk.

Debata została przeprowadzona w następującej formule: jako przewodniczący spotkanie zadałem trzy pytania na rozruch, a następnie panowie mogli prowadzić już dyskusję między sobą poruszając ważne kwestie. Przede wszystkim wskazaliśmy na to, że lewica dominuje, jeśli chodzi o przekaz kulturowy i popkulturowy, skutecznie atakując i niszcząc tradycyjną kulturę. Jednym z głównych ich celów jest walka z etosem pracy, tak aby człowiek był pozbawiony wszelkich podstaw kulturowych, ale i zawodowych, który uzdalniałyby go do wykonywania pożytecznej dla innych pracy Jeśli człowiek w wyniku wychowania, zostanie pozbawiony umiejętności samodzielnego uczenia się i zdobywania dóbr, będzie skazany na lewicę oraz jej nowy, tak zwany, lepszy świat (pasożytnictwo socjalne).

Na spotkanie przyszło dużo osób, sala im. księdza Jerzego Popiełuszki na Placu Solidarności 1/2/3, niemal nie pomieściła wszystkich słuchaczy. Pytań z sali nie było końca, a same poruszane kwestie dotykały najważniejszych społecznych tematów. Panowie, jako dobrze oczytani, świetnie się dogadywali, choć oczywiście pojawiały się pewne różnice. Po oficjalnej części spotkania, w luźniejszej barowej atmosferze, mieliśmy także okazję przeprowadzić osobiste rozmowy z prelegentami. Nasz Klucz pozyskał nowe osoby oraz pokazaliśmy się jako sprawnie funkcjonująca grupa.

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław