Archiwa tagu: krzysztof karoń

“Jak zbudować alternatywny system edukacji?” – spotkanie z Krzysztofem Karoniem

W ramach naszych kolejnych spotkań z Krzysztofem Karoniem postanowiliśmy poruszyć temat edukacji. Chcieliśmy zastanowić się nad tym, jak wygląda obecny stan edukacji w Polsce.

Krzysztof Karoń dał jednoznacznie negatywną ocenę tego, jak wygląda system edukacji w Polsce. Struktury nauczycielskie są przesycone ludźmi, którzy wprowadzają antykulturę do szkół poprzez tzw. Lekcje antyautorytarne lekcji lub lekcje demokratyzacji, podczas których sama idea nauczyciela jest wypaczana. Kolektyw, jakim są uczniowie, mają podejmować decyzje o tym czego właściwie będą się uczyć, jakie będzie ich wychowanie w którym nie ma autorytetu. W takim ujęciu nauczyciel traci swój autorytet i jego rola nie ma najmniejszego sensu. Krzysztof Karoń od wielu lat zwraca uwagę na to, że system edukacyjny i wychowania, aby być skutecznym, musi posiadać autorytet. Aby wychować młodego człowieka, należy zmusić go do robienia rzeczy, których nie chce, bo zamiast się uczyć wolałby zabawę lub się zająć czymś przyjemniejszym. Natomiast wychowanie i wykształcenie człowieka, który jest zdolny do wypracowania własnej wolności, poprzez ciężką pracę, której nie podjąłby się bez wychowania opartego o kulturę i autorytet.

Na spotkaniu był także Krzysztof Tuduj, przyszły poseł na Sem RP z ramienia Konfederacji oraz Piotr Żurek, prezes stowarzyszenia Wolna Polska.

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław

Do czego potrzebna jest historia antykultury? – Krzysztof Karoń (23 II A.D. 2019)

Klucz Pobudki Strzelcy Wrocław przeprowadził seminarium z udziałem Krzysztofa Karonia, pt. “Do czego potrzebna jest historia antykultury?”.

Seminarium odbyło się w sali wykładowej klasztoru Bonifratrów (ulica gen. Romualda Traugutta 57) w sobotę 23 II A.D. 2019.

6 godzin rozważań i dyskusji poświęcone było wprowadzeniu do pojęć podstawowych, opisu aktualnej sytuacji i wyjaśnienia jej źródeł, prawidłowy opis rzeczywistości jako podstawa do rozwiązań obecnych trudności.

Wstęp na nasze seminarium był wolny, nie wymagał wcześniejszych zapisów lub jakichkolwiek opłat.

W trakcie wydarzenia odbył się kiermasz książek organizowany przez Hospicjum Braci Bonifratrów.

Nagrania dostępne poniżej.

Debata “Zagrożenia płynące z ideologii nowej lewicy” (Bosak i Karoń)

Pierwszym otwartym spotkaniem, jakie przeprowadziliśmy, w ramach Klucza Strzelcy Wrocław, była debata pt. “Zagrożenia płynące z ideologii nowej lewicy” współorganizowana z Ruchem Narodowym Wrocław.

Spotkanie miało być połączeniem praktyki oraz teorii, gdyż z jednej strony prelegentem był Krzysztof Karoń, znany z ze swoich trafnych analiz wpływu marksizmu oraz neomarksizmu na życie społeczne, z drugiej strony natomiast mieliśmy praktyka działalności politycznej i społecznej, Krzysztofa Bosaka, który wiele lat walczy z marksizmem, jako polityk.

Debata została przeprowadzona w następującej formule: jako przewodniczący spotkanie zadałem trzy pytania na rozruch, a następnie panowie mogli prowadzić już dyskusję między sobą poruszając ważne kwestie. Przede wszystkim wskazaliśmy na to, że lewica dominuje, jeśli chodzi o przekaz kulturowy i popkulturowy, skutecznie atakując i niszcząc tradycyjną kulturę. Jednym z głównych ich celów jest walka z etosem pracy, tak aby człowiek był pozbawiony wszelkich podstaw kulturowych, ale i zawodowych, który uzdalniałyby go do wykonywania pożytecznej dla innych pracy Jeśli człowiek w wyniku wychowania, zostanie pozbawiony umiejętności samodzielnego uczenia się i zdobywania dóbr, będzie skazany na lewicę oraz jej nowy, tak zwany, lepszy świat (pasożytnictwo socjalne).

Na spotkanie przyszło dużo osób, sala im. księdza Jerzego Popiełuszki na Placu Solidarności 1/2/3, niemal nie pomieściła wszystkich słuchaczy. Pytań z sali nie było końca, a same poruszane kwestie dotykały najważniejszych społecznych tematów. Panowie, jako dobrze oczytani, świetnie się dogadywali, choć oczywiście pojawiały się pewne różnice. Po oficjalnej części spotkania, w luźniejszej barowej atmosferze, mieliśmy także okazję przeprowadzić osobiste rozmowy z prelegentami. Nasz Klucz pozyskał nowe osoby oraz pokazaliśmy się jako sprawnie funkcjonująca grupa.

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław