Gram w #DrużynieBrauna

Jak do tego doszło i co mnie utwierdza, że gram w #DrużynieBrauna?

Na Pana Grzegorza Brauna zwróciłem uwagę w 2015 roku, gdy postanowił kandydować na urząd prezydenta RP. Nie znałem go wówczas osobiście, natomiast poruszyła mnie jego zdecydowana wyrazistość, w szczególności na tle wyborczych kontrkandydatów.
Środowisko skupione wokół Grzegorza Brauna skonsolidowało się formie stowarzyszenia pracy organicznej “Pobudka” – “KOŚCIÓŁ – SZKOŁA – STRZELNICA – MENNICA”.

Idee programowe Pobudki leżały mi bardzo na sercu i postanowiłem poszukać kontaktu z tym środowiskiem.
Znakomita okazja nadarzyła się 7 września 2018 roku, kiedy to Grzegorz Braun odwiedził Wrocław z prelekcją “Konfederacja Gietrzwałdzka a sprawa Korony Królestwa Polskiego”.
Po spotkaniu po raz pierwszy w życiu uczestniczyłem w tradycyjnej Mszy Świętej a następnie podpisałem Akt Konfederacji Gietrzwałdzkiej.

Wkrótce potem zacząłem aktywnie działać w Kluczu Pobudki “Strzelcy Wrocław”, uczestnicząc m.in. w styczniu 2019 w Zlocie Pobudki, który wspominałem następująco:

Dobrze, że jest taka możliwość – spotkania się w gronie ludzi, którym leżą na sercu wartości wpisane w obszary działania Pobudki. Daje to pokrzepiającą nadzieję, że nie jest się samotną wyspą normalności na oceanie zdegenerowanego świata. Na Zlocie jest przede wszystkim sposobność bezpośredniej dyskusji, rozmowy, co jest nie do przecenienia w dobie dzisiejszych stechnicyzowanych sposobów komunikacji. W Pobudce jestem od kilku miesięcy. Miałem tu okazję zaobserwować, że środowisko pobudkowe jest rosnące w siłę, ale też zróżnicowane i samo potrzebuje jeszcze wewnętrznego umocnienia. Jest praca do wykonania na polu wewnętrznym i zewnętrznym – aby skuteczniej docierać do szerszych kręgów społecznych. Ze Zlotu wracam pokrzepiony i umocniony w przekonaniu o konieczności i głębokim sensie tej bezkompromisowej walki o prawdziwie Wolną Polskę. Siła i Honor! Szczęść Boże!”

Z Panem Grzegorzem Braunem miałem niewątpliwą przyjemność i zaszczyt spotykać się na konferencjach tematycznych skupionych wokół poszczególnych obszarów działalności Pobudki.

Podczas tzw. “plandemii”, jaka zaczęła się w 2020 roku, Pan poseł Grzegorz Braun niestrudzenie bronił praworządności – sprzeciwiając się m.in. bezprawnym obostrzeniom – wprowadzanym z rażącym naruszeniem zdrowego rozsądku, Konstytucji oraz praw obywatelskich. Sprzeciwia się segregacji sanitarnej.

Bezkompromisowa postawa Pana Grzegorza Brauna stała się w mojej działalności społecznej katalizatorem dalszego rozwoju. Byłem m.in. współuczestnikiem pikiety w obronie pani dr Anny Martynowskej we Wrocławiu.

Równolegle z Pobudką zacząłem działać w strukturach Konfederacji Korony Polskiej. Współodpowiedzialność za rozwój lokalnych struktur Korony oraz poselska asystentura społeczna dają większe możliwości działania – “Ad maiorem Dei gloriam”.

Kiedy na Ukrainie nastąpiła eskalacja konfliktu zbrojnego – Pan poseł Grzegorz Braun bronił polskiej racji stanu, protestując wobec niektórych absurdalnych form pomocy oraz ukrainizacji przestrzeni publicznej.

Praca organiczna w Pobudce i aktywność polityczna to zadania obliczone na systematyczne i długofalowe działanie. Bywa jednak, że nagle dzieją się rzeczy wyjątkowe i spektakularne, rzeczywistość jakby przyspiesza, wydarzenia nabierają tempa i wymagają zajęcia jednoznacznego stanowiska.

12 grudnia 2023 Pan poseł Grzegorz Braun przy pomocy proszkowej gaśnicy dokonuje spektakularnego aktu wobec dziewięcioramiennego świecznika żydowskiego, zapalonego w Sejmie RP z okazji obchodów święta Chanuki.

Akcja z gaśnicą była bardzo niespodziewana i kilka dni zajęło mi zapoznawanie się z różnymi jej aspektami, szersza analiza różnych kontekstów oraz przygotowywanie niniejszej, jak też poniższej strony: Dlaczego do tego doszło, jak ocenić to wydarzenie oraz jego konsekwencje?

Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli, z Panem Bogiem!

Michał Kutrzeba

Dowódca Klucza Pobudki “Strzelcy Wrocław”
Koordynator Pobudki w obszarze “Strzelnica”
Członek Rady Naczelnej Konfederacji Korony Polskiej
Wiceprzewodniczący Okręgu 3 Wrocław Konfederacji Korony Polskiej

Dodaj komentarz