Archiwa tagu: gaśnica

Biało-czerwona gaśnica. Dlaczego tak a nie inaczej…?

Ta historia zaczęła się kilka lat temu.

Dociekliwi mogą czytać sekwencyjne, mniej cierpliwi – wejść w opis akcji z gaśnicą.

7 września 2018 roku Pan Grzegorz Braun odwiedził Wrocław z prelekcją “Konfederacja Gietrzwałdzka a sprawa Korony Królestwa Polskiego”.
Po spotkaniu była możliwość uczestnictwa w tradycyjnej Mszy Świętej a następnie podpisania Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej.


W ciągu kolejnych miesięcy, Jednym ze swoistych owoców Konfederacji Gietrzwałdzkiej, okazało się powołanie przez kilku jej sygnatariuszy projektu politycznego “Konfederacja”.

W obszarze polityki rok 2019 zapowiadał się poważnie:

 • marzec – wybory na prezydenta Gdańska;
 • maj – wybory do Parlamentu Europejskiego;
 • październik – wybory parlamentarne.

W styczniu 2019, podczas Zlotu Pobudki, w kontekście działalności Pobudki i powołanej niedawno Konfederacji, ktoś zadał pytanie – “co jest celem…?”
Pan Braun stwierdził wówczas, że celem jest Zbawienie. Cała reszta, w tym działalność polityczna, to tylko środki, które mają służyć temu celowi nadrzędnemu.
Zabrzmiało to może nieco górnolotnie, ale było wypowiedziane w pełnej prostoty szczerości i przekonaniu.

Startując na urząd prezydenta Gdańska, Pan Grzegorz Braun znacznie zwiększył rozpoznawalność swojej osoby w skali kraju. Dało to możliwość promowania idei Konfederacji, co było szczególnie istotne wobec perspektywy nadchodzących wyborów parlamentarnych.

W czerwcu 2019 Pan Grzegorz Braun ogłosił powstanie Konfederacji Korony Polskiej. Partia ta została zarejestrowana w styczniu 2020 i współtworzy federacyjną partię Konfederacja Wolność i Niepodległość.

W październiku Konfederaci zdobyli 11 mandatów poselskich. Pan Grzegorz Braun został posłem. Z mównicy sejmowej zaczęło coraz częściej wybrzmiewać “Szczęść Boże” 🙂

Początek 2020 to pamiętny czas – rozprzestrzenianie się tzw. “plandemii”.

Pan Grzegorz Braun nie zawiódł – jako jedyny poseł walczył bezkompromisowo o (bezprzykładnie łamane) prawa Polaków. Nieustannie stawał w obronie osób szykanowanych przez pretorianów covidowego zamordyzmu.

Niestrudzenie szedł pod prąd plandemicznej fali absurdów, mimo drakońskich kar, jakie były na niego nakładane.

2021 rok – plandemia w rozkwicie. Wszechobecny w mediach głównego ścieku marketing covidowo-maseczkowo-“szczepionkowy”.

Zwolennicy racjonalnej oceny sytuacji są prześladowani. Poseł Grzegorz Braun staje m.in. w obronie dr Martynowskiej – lekarki, która ośmieliła się leczyć pacjentów, za co zostało zawieszone jej prawo wykonywania zawodu.

Niestrudzenie broni praworządności – sprzeciwiając się m.in. bezprawnym obostrzeniom – wprowadzanym z rażącym naruszeniem zdrowego rozsądku, Konstytucji oraz praw obywatelskich.

Pojawiają się realne zakusy wprowadzania segregacji sanitarnej.

Pan poseł Grzegorz Braun bezkompromisowo przeciwstawia się segregacji sanitarnej.

Pod koniec 2021 roku Pan Grzegorz Braun ogłasza powstanie projektu Norymberga 2.0, aby gromadzić użyteczne procesowo dowody przestępstw i zbrodni popełnionych pod pretekstem plandemii.

21 lutego 2022 “TIRy Wolności” ruszają w Polskę. “Konfederacja chce również przekazać tą akcją, by Polacy nie dawali się nabierać na narrację niektórych polityków, także obozu rządzącego, o tym, że nigdy nie popierali polityki rządu względem covid-19. Konfederaci przypominają, że byli jedyną formacją, która sprzeciwiała się lockdownowi oraz segregacji sanitarnej, a winnych ich wprowadzania należy rozliczyć.

Dzień później: 24 lutego 2022 dochodzi do eskalacji konfliktu na Ukrainie – Rosja przeprowadza zmasowane uderzenie.

Do Polski rusza lawina uchodźców ze wschodu. Granica PL-UA zostaje praktycznie otwarta, również dla “uchodźców”, którzy bezskutecznie próbowali forsować granicę białoruską-polską.

Temat “covid” raptownie znika z mediów, zaczyna się masowa, często jednak nieskoordynowana i nieracjonalna wielka akcja pomocowa dla Ukrainy.

Ukraińskie symbole zaczynają być masowo i aż do absurdu obecne w przestrzeni publicznej. Pan poseł Grzegorz Braun protestuje wobec procesu ukrainizacji Polski; nie może być tak, że działania pomocowe odbywają się z naruszeniem polskiego interesu narodowego!

Ukraina chętnie korzysta z polskiej pomocy, jednak swoimi działaniami wykazuje coraz częściej rażącą niewdzięczność. Co gorsza, polski rząd wydaje się niespecjalnie przejmować takim stanem rzeczy.

Nadchodzi pamiętny dzień 12 grudnia 2023.

Pan poseł Grzegorz Braun przy pomocy proszkowej gaśnicy dokonuje spektakularnego aktu wobec dziewięcioramiennego świecznika żydowskiego, zapalonego w Sejmie RP z okazji obchodów święta Chanuki.

Zawleczka gaśnicy, jak inicjator ładunku nuklearnego, uruchamia reakcję łańcuchową…!

Oficjalny przekaz, wylewający się szerokim strumieniem w mediach głównego ścieku, jest pełen potępienia dla czynu Pana posła Grzegorza Brauna, określanego m.in. jako “skandaliczny i haniebny”.

Tymczasem Internet zalewa lawina, zdecydowanie przeważnie przychylnych Panu Grzegorzowi Braunowi komentarzy, powstają dziesiątki memów, piosenki.
Niektóre z nich urastają do rangi swoistego hymnu, mając setki tysięcy odsłon.

Bezpośrednio po akcji z gaśnicą Pan poseł Grzegorz Braun wyjaśnia pokrótce w sejmie swoje motywy, jednak nie jest w stanie zrobić tego wystarczająco szczegółowo, ponieważ mu to uniemożliwiono.

Zostaje wykluczony z posiedzenia sejmu oraz ukarany dotkliwymi karami finansowymi.

Na rzecz działalności Pana posła Brauna zostaje uruchomiona zrzutka. Zebrana kwota błyskawicznie sięga dziesiątków tysięcy złotych. Zrzutka zostaje zablokowana przez system, jako rzekomo przeznaczona na działalność sprzeczną z prawem (!). Sytuacja zmienia się niemal z godziny na godzinę…

Walka trwa… Po interwencjach prawnych zrzutka zostaje odblokowana! Po raz kolejny okazuje się, że presja ma sens!

Co o tym wszystkim myśleć…?

Interwencja z gaśnicą to akt barbarzyństwa, szaleństwo, czy może działanie w słusznej sprawie – w stanie wyższej konieczności…?

Fakty niezbicie dowodzą, że m.in. zarówno w kwestii plandemicznych absurdów jak i przesadnej “proukraińskiej filantropii” – racja była po stronie Pana posła Grzegorza Brauna.

Pan Grzegorz Braun i ludzie z nim ideowo związani są przyzwyczajeni do stygmatyzacji jako: “szury, foliarze, płaskoziemcy, faszyści, ruskie onuce, agenci Putina, antyszczepionkowcy, antysemici, faszyści, oszołomy, itp.”

Kto ma rację dzień wcześniej od innych, ten przez dobę uchodzi za idiotę” (Antoine de Rivarol)

Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem(Grzegorz Braun)

Jak sprawę komentuje Pan poseł Grzegorz Braun? Poniżej jeden z wywiadów.

https://www.youtube.com/watch?v=PByL4txizDw

Mówi się, że mądremu tłumaczyć nie trzeba, głupi i tak nie zrozumie… Każdy ma swój rozum i sumienie.
Problem w tym, że wiele osób nie chce zrozumieć co się dzieje lub co gorsza – rozumie doskonale, ale z różnych cynicznych pobudek odgrywa rolę politycznie poprawnych.

Jak oceniać działania Pana posła Grzegorza Brauna, a zwłaszcza interwencję z gaśnicą…?

Warto aby wątpiący i poszukujący ludzie dobrej woli nie poddali się bezrefleksyjne narzuconej przez główne media narracji ale samodzielnie zastanowili się nad odpowiedziami na poniższe pytania i wyciągnęli wnioski…

 • czym jest w istocie święto Chanuki…?
 • czy katolik może brać udział w obrzędach sprzecznych z wiarą katolicką…?
 • dlaczego zignorowany został apel Grzegorza Brauna o przeprowadzenie rzetelnej debaty o istocie tych obrzędów…?
 • czy polski sejm jest właściwym miejscem na urządzanie tego rodzaju obchodów…?
 • dlaczego politycy/dziennikarze nie nagłaśniają faktu ludobójczych działań armii izraelskiej, wobec palestyńskiej ludności cywilnej…?
 • jaka jest wiarygodność ludzi, którzy żądają rozdziału religii od państwa, a jednocześnie promują obchody Chanuki…?
 • czym zajmuje się organizacja Chabad Lubawicz celebrująca rzeczone obchody…?
 • dlaczego np. ludzie pokroju Jacka Sasina (stracone 70 mln na “wybory kopertowe”) albo np. byłego komendanta policji (akcja z granatnikiem) są bezkarni…?
 • dlaczego ludzie dokonujący aktów zakłócania mszy – jak np. Joanna Scheuring-Wielgus są bezkarni…?
 • dlaczego, Pan poseł Grzegorz Braun po raz kolejny jest szykanowany, gdy tymczasem np. wobec miażdżącego raportu NIK odnośnie nieprawidłowości funkcjonowania państwa w trakcie plandemii, nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności…?
 • dlaczego hierarchia kościelna niezwłocznie potępiła czyn Pana posła Grzegorza Brauna, a jednocześnie była rażąco bierna wobec ataków na kościoły…?
 • dlaczego kogoś, kto krytykuje postępowanie organizacji żydowskich, nazywa się “antysemitą” – nie zważając na merytoryczne aspekty danej krytyki…?
 • dlaczego dyskutuje się o fakcie użycia gaśnicy, zamiast o faktycznym problemie, który był motywem jej użycia…?
 • kogo tak naprawdę reprezentuje prezydent…?
 • kogo tak naprawdę reprezentuje marszałek sejmu…?
 • w czyim interesie działają dziennikarze głównych mediów…?
 • jak to możliwe, że w internecie jest olbrzymia ilość komentarzy popierających działanie posła Grzegorza Brauna…?
 • czy interwencja werbalna – sprzeciw wobec celebracji Chanuki zgłoszony z mównicy sejmowej – miałaby jakiekolwiek szanse powodzenia…?
 • czy fakt użycia gaśnicy nie ma zatem klasycznych znamion działania w stanie wyższej konieczności…?

Pytań rodzi się znaczne więcej, ale na koniec – ku szczególnej refleksji, zważywszy, że powinniśmy naśladować Pana Jezusa: czyż Pan Jezus wypędzając biczem przekupniów ze świątyni nie działał również w stanie wyższej konieczności…?

“Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,21)

Czy biało-czerwona gaśnica rozpali żar w Narodzie Polskim, a Art. 4 Konstytucji:

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”

przestanie być pustym frazesem…?

Czy – zważywszy na postawę wielu tzw. “przedstawicieli Narodu” – zasadne nie wydaje się doprecyzowanie o jaki Naród w praktyce chodzi…?

Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli, z Panem Bogiem!

Michał Kutrzeba

Dowódca Klucza Pobudki “Strzelcy Wrocław”
Koordynator Pobudki w obszarze “Strzelnica”
Członek Rady Naczelnej Konfederacji Korony Polskiej
Wiceprzewodniczący Okręgu 3 Wrocław Konfederacji Korony Polskiej