Archiwum kategorii: Szkoła

VIII konferencja Szkoła w Toruniu

2 grudnia 2023 roku w Toruniu odbyła się VIII konferencja Szkoła.

Tegoroczna edycja konferencji miała na celu przybliżenie rodzicom i młodzieży dostępnych metod i sposobów sprawnej nauki poszczególnych przedmiotów, szczególnie w kontekście nauki samodzielnej i edukacji domowej. Ocena poszczególnych sposobów uczenia się, wskazanie które z nich przynoszą lepsze efekty.

Poniżej nagrania z konferencji. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

Edukacja Domowa – Edukacja Bliskości

Edukacja domowa to próba odnalezienia się katolickich rodzin w świeckim i materialistycznym systemie nauczania państwowego. Pozwala ona na powrót do tradycyjnego sposobu budowania rodziny w oparciu o tradycyjny model, gdzie mężczyzna i kobieta jako jedno ciało, uzupełniają się i wspólnie budują podstawową komórkę społeczną – rodzinę. Celem tej edukacji jest ukształtowanie człowieka zgodnie z wartościami rodziców. Jest to wychowywanie kompletne, a nie nastawione na wypełnianie testów i bezrefleksyjne dostosowywanie się do zewnętrznych i nierzadko niejasnych oczekiwań.

Beztroskie pozostawienie dziecka na pastwę edukacji państwowej może poskutkować tym, że będzie ono wychowane nie tylko wbrew wartościom rodziców, ale nawet przeciwko nim. Może się okazać, że rodzice wobec dziecka będą tylko karmicielami i dostarczycielami podstawowych dóbr. Edukacja domowa to przede wszystkim bliskość. Bliskość nie tylko fizyczna, ale pokoleniowa i ideowa. Taka rodzina to bycie ze sobą na dobre i na złe, bez oddelegowywania problemów swoich i swoich dzieci na publiczne instytucje, których interes wcale nie musi być zgodny z naszym.

Edukacja domowa to nie jest kolejna wspaniała metoda na wychowanie wirtuoza, czy profesora (choć nie jest to wykluczone). Jest to przede wszystkim próba wychowania dobrego człowieka – wiernego Bogu i Kościołowi Świętemu, człowieka, który wzrasta do i w świętości, a nie do postępu w egoizmie, jaki proponuje bezbożny świat.

Spotkanie poprowadził mąż, ojciec dwójki dzieci, wieloletni działacz Pobudki – Krzysztof Szokalski.

Komu oddasz dziecko na nauki?

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z VII Konferencji Pobudki Szkoła. (2022.11.26). Prelegentami były osoby mające wieloletnie doświadczenie praktyczne w edukacji domowej.

Część 1. Grzegorz Braun – wstęp. Ewa i Rafał Szeferowie – Przygotowanie do Edukacji Domowej na 2023

Część 2. Bogna Białecka – Psychologiczne aspekty szkolnictwa państwowego

Część 3. ks. Marcin Kostka – Pedagogika ukierunkowana na Prawdę i autorytety

Część 4. Jacek Hoga – Edukacja domowa, czyli rodzina przede wszystkim

Transplantacja organów – “Fałsz ubrany w lekarski fartuch, czyli neurologiczne kryteria śmierci”

Wykład o. dr. n. med. Jacka Marii Norkowskiego OP
Naukowe i moralne aspekty transplantologii; czym jest tzw. “śmierć mózgowa”.

Spotkanie zorganizował klucz “Pobudka Wrocław” 15.11.2022 we Wrocławiu.
Nagranie i montaż: klucz “Pobudka Strzelcy Wrocław”.

Spotkanie z panią Wandą Bilnik-Różycką

W grudniu 2020 odbyło się pierwsze, zorganizowane przez Klucz Strzelcy Wrocław, spotkanie z panią Wandą Bilnik-Różycką – patriotką, córką żołnierza AK.

Pani Wanda na spotkaniu bardzo dużo mówiła nam na temat losów swojej rodziny, szczególnie o swoim ojcu oraz o matce. Trudne doświadczenia lat młodzieńczych nauczyły ją jak postępować w czasach komunistycznej okupacji w Polsce, nie łamiąc swojego sumienia, jako patriotki i katoliczki.

Jak tylko zaczęła się wojna, rodzice pani Wandy od razu przeszli do konspiracji i zaczęli pomagać partyzantom. Matka zajmowała się rannymi oraz produkcją amunicji, natomiast ojciec brał czynny udział w walkach. Niestety, Czesław Bilnik został aresztowany i trafił do obozu koncentracyjnego Gross Rosen a następnie do Neuengamme pod Hamburgiem. 3 maja 1945 roku więźniowie obozu zostali stłoczeni na statkach, Czesław Bilnik trafił na statek Cap Arcona. Alianckie samoloty widząc statki wojenne, po kilku próbach ostrzeżenia kapitanów, zatopili dwa z nich, w tym ten na którym przebywał ojciec pani Wandy. Czesław Bilnik nie przeżył bombardowania. Jedyne co pani Wandzie pozostało po ojcu – to zegarek.

Historia rodziny pani Wandy po wojnie to walka (już nie zbrojna) z komunizmem oraz znoszenie trudów istnienia nowego reżimu, wrogiego Kościołowi i Narodowi Polskiemu. Walka pani Wandy, mogłaby wydawać się po prostu zwykłym ludzki bytem, ale to wszystko działo się w świecie, w którym jest się nienawidzonym przez system łamiący twoje prawa na każdym kroku. Pani Wanda działalność swego ojca, mającą na celu odzyskanie suwerenności w Polsce, kontynuowała w ramach Solidarności.


Wiele historii, które przekazała nam pani Wanda, mrozi krew w żyłach, ale zarazem stanowi świadectwo dla młodych pokoleń, jak w obliczu tragedii osobistej, rodzinnej i Narodowej postępować, jak trzeba. Pani Wanda sama się do nas zgłosiła i chce, aby to co przeżyła, to czego doświadczyła nie umarło razem z nią. Chciałaby, aby ten świat wartości w którym się wychowywała dalej żył wśród młodych. W świetle ostatnich tzw. strajków kobiet, to o czym mówiła sama pani Wanda oraz jej świadectwo, jest nam bardziej potrzebne niż kiedykolwiek indziej.  Są kobiety, które były gotowe za swój naród, za swoją ojczyznę, ale także za wiarę i rodzinę walczyć i znosić prześladowania.

Pani Wanda obecnie żyje we Wrocławiu i z pozoru wydaje się zwykłą starszą panią na emeryturze. Natomiast podczas odwiedzin w jej mieszkaniu, moglismy zobaczyć pamiątki z przeszłości – obrazy patriotyczne, zdjęcia z wizyt papieskich oraz całego ciekawego życia, które pani Wanda prowadziła. Dla nas, osób, których średnia wieku to ponad 30 lat, była to okazja by z pierwszej ręki usłyszeć skrawek żywej historii naszego Narodu. Mogliśmy porozmawiać z osobą, której  bliski członek rodziny trafił do obozu koncentracyjnego, mogliśmy wymienić zdania z osobą która walczyła całe swoje życie. Nie została za to obsypana medalami i podziękowaniami, a mimo to pozostała wierna swoim wartościom, jakimi są Bóg, Honor i Ojczyzna.

Relację wideo ze spotkania z panią Wandą Bilnik planujemy po Nowym Roku. Na naszej stronie internetowej (strzelcy.org.pl) będą mogli Państwo posłuchać pani Wandy. Chcemy aby to pierwsze spotkanie, było początkiem kolejnych, obfitujących w budujące historie.

Krzysztof Szokalski

“Jak zbudować alternatywny system edukacji?” – spotkanie z Krzysztofem Karoniem

W ramach naszych kolejnych spotkań z Krzysztofem Karoniem postanowiliśmy poruszyć temat edukacji. Chcieliśmy zastanowić się nad tym, jak wygląda obecny stan edukacji w Polsce.

Krzysztof Karoń dał jednoznacznie negatywną ocenę tego, jak wygląda system edukacji w Polsce. Struktury nauczycielskie są przesycone ludźmi, którzy wprowadzają antykulturę do szkół poprzez tzw. Lekcje antyautorytarne lekcji lub lekcje demokratyzacji, podczas których sama idea nauczyciela jest wypaczana. Kolektyw, jakim są uczniowie, mają podejmować decyzje o tym czego właściwie będą się uczyć, jakie będzie ich wychowanie w którym nie ma autorytetu. W takim ujęciu nauczyciel traci swój autorytet i jego rola nie ma najmniejszego sensu. Krzysztof Karoń od wielu lat zwraca uwagę na to, że system edukacyjny i wychowania, aby być skutecznym, musi posiadać autorytet. Aby wychować młodego człowieka, należy zmusić go do robienia rzeczy, których nie chce, bo zamiast się uczyć wolałby zabawę lub się zająć czymś przyjemniejszym. Natomiast wychowanie i wykształcenie człowieka, który jest zdolny do wypracowania własnej wolności, poprzez ciężką pracę, której nie podjąłby się bez wychowania opartego o kulturę i autorytet.

Na spotkaniu był także Krzysztof Tuduj, przyszły poseł na Sem RP z ramienia Konfederacji oraz Piotr Żurek, prezes stowarzyszenia Wolna Polska.

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław

Do czego potrzebna jest historia antykultury? – Krzysztof Karoń (23 II A.D. 2019)

Klucz Pobudki Strzelcy Wrocław przeprowadził seminarium z udziałem Krzysztofa Karonia, pt. “Do czego potrzebna jest historia antykultury?”.

Seminarium odbyło się w sali wykładowej klasztoru Bonifratrów (ulica gen. Romualda Traugutta 57) w sobotę 23 II A.D. 2019.

6 godzin rozważań i dyskusji poświęcone było wprowadzeniu do pojęć podstawowych, opisu aktualnej sytuacji i wyjaśnienia jej źródeł, prawidłowy opis rzeczywistości jako podstawa do rozwiązań obecnych trudności.

Wstęp na nasze seminarium był wolny, nie wymagał wcześniejszych zapisów lub jakichkolwiek opłat.

W trakcie wydarzenia odbył się kiermasz książek organizowany przez Hospicjum Braci Bonifratrów.

Nagrania dostępne poniżej.

Debata “Zagrożenia płynące z ideologii nowej lewicy” (Bosak i Karoń)

Pierwszym otwartym spotkaniem, jakie przeprowadziliśmy, w ramach Klucza Strzelcy Wrocław, była debata pt. “Zagrożenia płynące z ideologii nowej lewicy” współorganizowana z Ruchem Narodowym Wrocław.

Spotkanie miało być połączeniem praktyki oraz teorii, gdyż z jednej strony prelegentem był Krzysztof Karoń, znany z ze swoich trafnych analiz wpływu marksizmu oraz neomarksizmu na życie społeczne, z drugiej strony natomiast mieliśmy praktyka działalności politycznej i społecznej, Krzysztofa Bosaka, który wiele lat walczy z marksizmem, jako polityk.

Debata została przeprowadzona w następującej formule: jako przewodniczący spotkanie zadałem trzy pytania na rozruch, a następnie panowie mogli prowadzić już dyskusję między sobą poruszając ważne kwestie. Przede wszystkim wskazaliśmy na to, że lewica dominuje, jeśli chodzi o przekaz kulturowy i popkulturowy, skutecznie atakując i niszcząc tradycyjną kulturę. Jednym z głównych ich celów jest walka z etosem pracy, tak aby człowiek był pozbawiony wszelkich podstaw kulturowych, ale i zawodowych, który uzdalniałyby go do wykonywania pożytecznej dla innych pracy Jeśli człowiek w wyniku wychowania, zostanie pozbawiony umiejętności samodzielnego uczenia się i zdobywania dóbr, będzie skazany na lewicę oraz jej nowy, tak zwany, lepszy świat (pasożytnictwo socjalne).

Na spotkanie przyszło dużo osób, sala im. księdza Jerzego Popiełuszki na Placu Solidarności 1/2/3, niemal nie pomieściła wszystkich słuchaczy. Pytań z sali nie było końca, a same poruszane kwestie dotykały najważniejszych społecznych tematów. Panowie, jako dobrze oczytani, świetnie się dogadywali, choć oczywiście pojawiały się pewne różnice. Po oficjalnej części spotkania, w luźniejszej barowej atmosferze, mieliśmy także okazję przeprowadzić osobiste rozmowy z prelegentami. Nasz Klucz pozyskał nowe osoby oraz pokazaliśmy się jako sprawnie funkcjonująca grupa.

Krzysztof Szokalski, dowódca Klucza – Strzelcy Wrocław